بازی فری فایر

همه چیز درباره آپدیت جدید (OB22) بازی فری فایر

آپدیت جدید (OB22) بازی فری فایر که از هفته گذشته در رابطه با تاریخ انتشار آن صحبت شده بود بر طبق گفته  ها در تاریخ 20 ماه مه بصورت رسمی...

ادامه مطلب