ماشین جدید Monster Truck

اضافه شدن ماشین جدید Monster Truck در بازی pubg mobile

همانطور که میدانید شایعاتی در رابطه با ویژگی های فصل ۱۴ بازی پابجی موبایل pubg mobile مطرح شده که یکی از آنها اضافه شدن ماشین جدید در س...

ادامه مطلب